Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:05:02
Przepraszam, kogo?
1:05:05
Nie zrozumiałem.
1:05:11
Dobrze.
1:05:13
Pan Carter przyjmie pana.
Proszę się odwrócić.

1:05:41
Brawo. Niech pan siada.
1:05:48
GratuIuję.
To moi najIepsi Iudzie.

1:05:51
DaIi się zaskoczyć.
1:06:02
Masz do mnie sprawę?
1:06:05
Resnick dał ci
1 30.000 doIarów.

1:06:09
Miał u nas dług.
1:06:11
70.000 doIarów jest moje.
1:06:15
Przepraszam, zapomniałem,
jak się nazywasz.

1:06:19
Porter.
1:06:20
No tak.
1:06:22
Będę pamiętał.
1:06:24
Z nami daje się rozmawiać.
1:06:27
AIe żadna firma na świecie
nie spełniłaby twojej prośby.

1:06:31
A może Fairfax da mi forsę.
1:06:36
Resnick sporo ci powiedział.
Fairfax powie ci to samo, co ja.

1:06:40
Nie woIno nam robić takich rzeczy.
1:06:43
A komu woIno?
1:06:45
Takie decyzje podejmuje komitet.
1:06:48
Jeden człowiek. Na samej górze
zawsze jest tyIko jeden.


podgląd.
następnego.