Payback
prev.
play.
mark.
next.

:01:22
R. V. O.
:01:25
Tako to zovu u bolnicama.
:01:28
Rana vatrenim oružjem.
:01:31
Doktor to mora da prijavi policiji.
:01:35
Tipovima poput mene to
otežava da dobiju...

:01:39
..."dobru zdravstvenu zaštitu".
:01:46
Retko ko zna koliko mu
vredi život.

:01:50
Ja znam.
:01:51
Sedamdeset somova!
Toliko su mi uzeli.

:01:56
I to hoæu da dobijem nazad.
:02:23
Kažu da vreme leèi rane.
:02:26
Èovek bi mislio da æu
nakon 5 meseci ležanja...

:02:30
... odustati od svake osvete.
:02:33
I biti dobar deèko,
nastaviti dalje.

:02:38
Dobri momci su u redu. Moraju da
postoje osobe koje možeš da iskoristiš.

:02:43
Ali oni uvek stignu
zadnji na cilj.

:02:45
NAPLATA DUGA
:02:50
Pomozite bogalju!
Hvala, gospodine.

:02:53
Pomozite vijetnamskom
veteranu da opet prohoda!

:02:59
Pomozite bogalju!
Hvala, gospodine.


prev.
next.