Payback
prev.
play.
mark.
next.

:02:23
Kažu da vreme leèi rane.
:02:26
Èovek bi mislio da æu
nakon 5 meseci ležanja...

:02:30
... odustati od svake osvete.
:02:33
I biti dobar deèko,
nastaviti dalje.

:02:38
Dobri momci su u redu. Moraju da
postoje osobe koje možeš da iskoristiš.

:02:43
Ali oni uvek stignu
zadnji na cilj.

:02:45
NAPLATA DUGA
:02:50
Pomozite bogalju!
Hvala, gospodine.

:02:53
Pomozite vijetnamskom
veteranu da opet prohoda!

:02:59
Pomozite bogalju!
Hvala, gospodine.

:03:01
Šta to radiš?!
Gubi se!

:03:04
Zaveži!
lzleèio sam te.

:03:09
Pederu!!
:03:15
- Koliko dugujem?
- Dva i 98.

:03:36
Škrti gade...
Hej, moje cigarete!


prev.
next.