Payback
prev.
play.
mark.
next.

:05:00
Odlièno vam pristaje!
:05:02
Kako plaæate?
:05:21
ZALAGAONlCA
:05:35
Daæu vam 900 dolara.
:05:37
Dajte da vidim onaj Magnum.
:05:43
Da, taj.
:06:07
Petsto i pištolj.
:06:11
Treba da vidim neku ispravu.
:06:13
Naravno.
:06:28
Žalim, g. Johnson.
Kartica je poništena.

:06:31
Nemoguæe.
:06:33
Dvaput sam proveravao.
Da li može da se plati drugaèije?

:06:36
Pokušajte ponovno.

prev.
next.