Payback
prev.
play.
mark.
next.

:06:07
Petsto i pištolj.
:06:11
Treba da vidim neku ispravu.
:06:13
Naravno.
:06:28
Žalim, g. Johnson.
Kartica je poništena.

:06:31
Nemoguæe.
:06:33
Dvaput sam proveravao.
Da li može da se plati drugaèije?

:06:36
Pokušajte ponovno.
:07:45
Stare navike teško nestaju.
:07:48
Ne rešiš li se ti njih,
one se reše tebe.

:07:54
Nije li brak super?

prev.
next.