Payback
prev.
play.
mark.
next.

:16:05
140 somova.
:16:07
140 svakome!
:16:09
Ukupno.
:16:12
Ukupno?!
:16:17
To je... 70 somova!
Nije dovoljno.

:16:20
Meni jeste. Uzimam par meseci odmora.
:16:24
Ali meni nije. Nedostaje mi
60 hiljada. Prokleta žumanca!

:16:28
Trebali smo da napadnemo u utorak!
:16:30
Jebi ga!
:16:33
Èist posao.
:16:35
A ima i rezultata.
:16:38
Budi zahvalan na onome što
dobiješ! Pravilo broj 1!

:16:44
Da... Pravilo broj 1.
:16:56
Šta je?
:17:03
Sve je u redu.
:17:06
Samo nije dovoljno!
:17:09
Nikad nije.
:17:11
Stavi novac u auto, dušo.
:17:24
Neverovatno, jebi ga!
Znaš šta, Porter...

:17:30
Baš je smešno!
:17:31
Cræiæeš od smeha.
:17:35
Uvek nose 140!
:17:43
Pravi sam genije!
:17:50
Pa saèekaj da se pomerim,
jebi ga!


prev.
next.