Payback
prev.
play.
mark.
next.

:17:03
Sve je u redu.
:17:06
Samo nije dovoljno!
:17:09
Nikad nije.
:17:11
Stavi novac u auto, dušo.
:17:24
Neverovatno, jebi ga!
Znaš šta, Porter...

:17:30
Baš je smešno!
:17:31
Cræiæeš od smeha.
:17:35
Uvek nose 140!
:17:43
Pravi sam genije!
:17:50
Pa saèekaj da se pomerim,
jebi ga!

:18:04
Sve je u redu, dušo.
:18:15
Bila si sjajna, super.
Daj mi ga...

:18:19
U redu, zadrži ga.
:18:21
Sve je u redu, taèno po planu.
:18:26
Nemoj sad da mi se raspadneš.
:18:30
Tako treba...
:18:42
Sigurno ti glava
bruji od pitanja.

:18:51
Lynn ipak nije razumela.
:18:54
Ne znam.
:18:56
Žene èudno reaguju
na ljubavnice.


prev.
next.