Payback
prev.
play.
mark.
next.

:18:04
Sve je u redu, dušo.
:18:15
Bila si sjajna, super.
Daj mi ga...

:18:19
U redu, zadrži ga.
:18:21
Sve je u redu, taèno po planu.
:18:26
Nemoj sad da mi se raspadneš.
:18:30
Tako treba...
:18:42
Sigurno ti glava
bruji od pitanja.

:18:51
Lynn ipak nije razumela.
:18:54
Ne znam.
:18:56
Žene èudno reaguju
na ljubavnice.

:19:02
Šta?
:19:05
Nisam èuo.
:19:07
Tako je.
:19:40
Ma dajte, gðice Porter!
Neæu da èekam ceo dan!


prev.
next.