Payback
prev.
play.
mark.
next.

:19:02
Šta?
:19:05
Nisam èuo.
:19:07
Tako je.
:19:40
Ma dajte, gðice Porter!
Neæu da èekam ceo dan!

:20:03
Da li je gospoðica Porter ovde?
:20:06
Gospoða Porter!
:20:11
Svejedno.
:20:16
Jebeni gade!
:20:21
Diži se! Okreni se.
:20:23
Hajde.
:20:29
Koliko tu imamo, ha?
:20:33
Koliko ima?
:20:35
Dva soma.
:20:36
- Šta je unutra?
- Helijum!

:20:38
Šta si mislio?!
Pa heroin!

:20:49
Sranje. O, sranje...
:20:53
Val Resnick?
:20:55
Gde je on?
:20:57
Zanima te gde je?

prev.
next.