Payback
prev.
play.
mark.
next.

:26:04
Znam da je u gradu.
To je sve što znam.

:26:07
Otkud znaš?
:26:09
- Tako je rekao.
- Kada?

:26:11
Kad je svratio. Rekao je da je
vratio dug sindikatu.

:26:15
l da se opet vratio u
glavnu ekipu, zauvek...

:26:18
Bio je vrlo uzbuðen.
:26:20
Poruèi mu da se i
Porter vratio.

:26:23
l da želi svoj novac.
Porter hoæe svoj novac!

:26:25
lli æu opet da te posetim
kad ne bude dece u blizini.

:26:32
Pa kad da mu to kažem?!
:26:54
Reci!
:26:56
Mlada dama vas traži.
Zove se Pearl.

:26:59
lma dve gadne navike.
:27:01
Ali sad me zanima samo
jedna od njih.

:27:05
Pošalji je gore.
:27:09
Stan broj 718.
lzvolite gore.

:27:31
Pošalji je gore!
:27:33
Ovde Haskell. Izvinjavam se
što te zovem kuæi, ali...

:27:36
Ne izvinjavaj se, samo me nemoj zvati!
:27:38
Moglo bi da bude važno.
Nazvao me onaj sa taksija.

:27:42
- Šta je?!
- To je taj, Stegman.

:27:44
Sranje! Èekaj malo.
:27:55
Na kolena, gade!
Zadovolji me!

:27:59
Na telefonu sam, Pearl.

prev.
next.