Payback
prev.
play.
mark.
next.

:25:00
Pa?
Šta to tebe briga?

:25:03
Ja sam njen muž.
:25:06
Neæeš valjda da me ubiješ, ha?
:25:11
Neæu pred ovom decom.
:25:15
Gde je on?
:25:20
Ne znam!
:25:22
A to ti je istina.
:25:24
l meni su sinoæ isporuèili robu.
Sledeæa isporuka je tek iduæi mesec.

:25:30
Èemu ta komplikacija?
:25:33
Pa boji se devojke, znaš...
Hoæu reæi...

:25:36
...gospoðe Porter.
:25:38
Tako se bar meni èini.
:25:48
Ne znam ništa o tome!
:25:50
Odavno poznajem Vala.
:25:52
Pojavio se pre tri meseca
i zamolio me za uslugu.

:25:55
Zaradim dodatnog soma
meseèno i boli me...

:25:59
A sad mi ti pretiš da æeš me ubiti?!
Val mi nije tako dobar prijatelj!

:26:04
Znam da je u gradu.
To je sve što znam.

:26:07
Otkud znaš?
:26:09
- Tako je rekao.
- Kada?

:26:11
Kad je svratio. Rekao je da je
vratio dug sindikatu.

:26:15
l da se opet vratio u
glavnu ekipu, zauvek...

:26:18
Bio je vrlo uzbuðen.
:26:20
Poruèi mu da se i
Porter vratio.

:26:23
l da želi svoj novac.
Porter hoæe svoj novac!

:26:25
lli æu opet da te posetim
kad ne bude dece u blizini.

:26:32
Pa kad da mu to kažem?!
:26:54
Reci!
:26:56
Mlada dama vas traži.
Zove se Pearl.

:26:59
lma dve gadne navike.

prev.
next.