Payback
prev.
play.
mark.
next.

:24:03
Nema frke, momci.
ldemo napolje da razgovaramo.

:24:06
Ti si diler, Artie?!
:24:08
Ma zaboravi.
:24:11
l ne dirajte moju lovu!
:24:14
Ovo je heroin?
:24:17
Heroin je.
:24:19
Ma ne lupajte glavom. Smirite se.
:24:22
ldemo da razgovaramo.
:24:25
Šta gledate? Kartajte se!
:24:28
Krvariš mi po kauèu.
:24:31
Hajde, idemo!
:24:37
Stagie nam nešto skriva.
:24:41
lstražiæemo.
:24:43
Val Resnick?
:24:47
- Šta je s njim?
- Reci mi gde je.

:24:49
Neæu. Èak i da znam,
ne bih ti rekao.

:24:52
- Gde si sreo mog dostavljaèa?
- Na mestu dostave.

:24:55
Mrtav je?
:24:56
On nije, ali ona jeste.
Od doze koju si joj poslao.

:25:00
Pa?
Šta to tebe briga?

:25:03
Ja sam njen muž.
:25:06
Neæeš valjda da me ubiješ, ha?
:25:11
Neæu pred ovom decom.
:25:15
Gde je on?
:25:20
Ne znam!
:25:22
A to ti je istina.
:25:24
l meni su sinoæ isporuèili robu.
Sledeæa isporuka je tek iduæi mesec.

:25:30
Èemu ta komplikacija?
:25:33
Pa boji se devojke, znaš...
Hoæu reæi...

:25:36
...gospoðe Porter.
:25:38
Tako se bar meni èini.
:25:48
Ne znam ništa o tome!
:25:50
Odavno poznajem Vala.
:25:52
Pojavio se pre tri meseca
i zamolio me za uslugu.

:25:55
Zaradim dodatnog soma
meseèno i boli me...

:25:59
A sad mi ti pretiš da æeš me ubiti?!
Val mi nije tako dobar prijatelj!


prev.
next.