Payback
prev.
play.
mark.
next.

:23:08
Neko te treba.
:23:14
Tražim Stegmana.
:23:21
Ko si ti, doðavola?
:23:25
Ja sam Porter.
:23:27
Pa, Porteru, ovo mi izgleda
kao napad.

:23:33
Èini mi se da Porter
voli da se opire hapšenju.

:23:40
Nemojte ovde, jebi ga!
:23:42
Zaboga, pa samo
želim da razgovaramo.

:23:44
Je li tako? Jesam li pogodio?
:23:50
Ti si Stegman?
:23:53
Možda. Šta hoæeš?
:23:57
Tvoj deèko nije obavio isporuku.
:24:03
Nema frke, momci.
ldemo napolje da razgovaramo.

:24:06
Ti si diler, Artie?!
:24:08
Ma zaboravi.
:24:11
l ne dirajte moju lovu!
:24:14
Ovo je heroin?
:24:17
Heroin je.
:24:19
Ma ne lupajte glavom. Smirite se.
:24:22
ldemo da razgovaramo.
:24:25
Šta gledate? Kartajte se!
:24:28
Krvariš mi po kauèu.
:24:31
Hajde, idemo!
:24:37
Stagie nam nešto skriva.
:24:41
lstražiæemo.
:24:43
Val Resnick?
:24:47
- Šta je s njim?
- Reci mi gde je.

:24:49
Neæu. Èak i da znam,
ne bih ti rekao.

:24:52
- Gde si sreo mog dostavljaèa?
- Na mestu dostave.

:24:55
Mrtav je?
:24:56
On nije, ali ona jeste.
Od doze koju si joj poslao.


prev.
next.