Payback
prev.
play.
mark.
next.

:22:15
Tražim Arthura Stegmana.
:22:18
Nije ovde. Mogu li
ja da ti pomognem?

:22:21
Ne, ne možeš. Gde je?
:22:24
Ne znam. Ovde nije.
:22:28
Pogodi.
:22:30
Šta?!
:22:34
Pogodi gde je.
:22:45
Da li je kuæi?
:22:51
Ma jebi se!
:22:56
Hajde, idemo...
:22:57
- Ovo je moje.
- Kotrljaj.

:22:59
To je bilo moje...
:23:08
Neko te treba.
:23:14
Tražim Stegmana.
:23:21
Ko si ti, doðavola?
:23:25
Ja sam Porter.
:23:27
Pa, Porteru, ovo mi izgleda
kao napad.

:23:33
Èini mi se da Porter
voli da se opire hapšenju.

:23:40
Nemojte ovde, jebi ga!
:23:42
Zaboga, pa samo
želim da razgovaramo.

:23:44
Je li tako? Jesam li pogodio?
:23:50
Ti si Stegman?
:23:53
Možda. Šta hoæeš?
:23:57
Tvoj deèko nije obavio isporuku.

prev.
next.