Payback
prev.
play.
mark.
next.

:28:04
"Gospodarica Pearl",
pasje govno jedno!

:28:07
Telefoniram, jebi ga!
:28:13
Brzo reci.
:28:15
Taj Stegman je zvao.
:28:17
Strašno je živèan,
kao da se usrao od straha.

:28:22
Rekao je da mora da razgovara
sa tobom. Obeæao sam da te pitam.

:28:26
- Da li je rekao o èemu?
- Treba da ti kažem da je Lynn mrtva.

:28:30
I da se neki tip vratio i raspitivao
o tebi. To je sve što je rekao.

:28:35
Mislio sam da treba da znaš.
:28:37
lmaš pravo. Hoæu da
razgovaram sa gadom!

:28:40
Sa kim, sa Stegmanom?
:28:42
Ne, s predsednikom Nixonom!
Sa Stegmanom, naravno!

:28:45
Kod Varricka, pokraj mosta!
:28:47
Za...
:28:51
Za 20 minuta!
:28:54
Zar ne vidiš da radim?!
:29:02
A ti ne vidiš da ja radim?
:29:08
Stavi na moj raèun.
:29:09
Tražim jednu devojku.
:29:12
Zove se Rosie. Evo njene slike.
Poznaješ li je?

:29:19
Radi preko telefona.
Verovatno ne samostalno...

:29:22
Verovatno je pod zaštitom sindikata.
:29:24
Ona je izvan moje lige.
Ne bih je znao.

:29:29
Možda znaš nekoga ko je poznaje.
:29:37
- Zašto je tražiš?
- Brat sam joj.

:29:40
lmam rak i želim poslednji put
da je vidim. Znaš kako je.

:29:49
Bliski ste, èini se.
:29:53
lmaš cigaretu?

prev.
next.