Payback
prev.
play.
mark.
next.

:39:02
Ako budeš æutala,
mirno æeš otiæi odavde.

:39:08
Hoæu svojih 70 somova.
:39:12
Trenutno ih nemam.
:39:15
- Gde su?
- Svih 130 hiljada dao sam Zadruzi.

:39:20
Sve sam im dao.
:39:23
Priznaj da si dao novac koji
ti ne pripada. Zatraži ga nazad.

:39:28
Ma ne mogu tako.
Ne poznaješ te...

:39:33
lonako æeš me ubiti,
bez obzira na novac.

:39:36
No dobro, daæu ti lovu!
:39:39
Samo mi daj par dana vremena.
Šta to radiš?

:39:43
Sutra u podne.
:39:45
Reci "da".
:39:47
Da.
:39:49
Ovo možda zvuèi ludo, ali...
Valjda se ne ljutiš?

:39:52
Uèinio sam ono što sam morao.
Valjda shvataš.

:39:55
Da, shvatam da si...
:39:57
Nemojte!
:40:00
Molim vas.
:40:01
Dopustite meni.
:40:10
Bože!
:40:20
Kuèko!
:40:24
Pusti ženu da radi.
:40:39
Volim te, dušo!
:40:42
Voleæu te vrlo dugo...
:40:51
Ne, èekaj.
:40:58
Sutra.

prev.
next.