Payback
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
- Neæu govoriti.
- Ali šta ako te budu muèili?

:38:06
Reæi æu da me je uputio tip
sa taksi centrale, Stegman.

:38:14
Hotel "Oakwood Arms", ugao
Uniona i 17. ulice.

:38:47
Zdravo, Val!
:38:50
Gde je moja lova?
:38:57
Nije tamo. Uzeo sam tvoj
pištolj.

:38:59
Tamo je. lzgledaš kao profesionalka.
:39:02
Ako budeš æutala,
mirno æeš otiæi odavde.

:39:08
Hoæu svojih 70 somova.
:39:12
Trenutno ih nemam.
:39:15
- Gde su?
- Svih 130 hiljada dao sam Zadruzi.

:39:20
Sve sam im dao.
:39:23
Priznaj da si dao novac koji
ti ne pripada. Zatraži ga nazad.

:39:28
Ma ne mogu tako.
Ne poznaješ te...

:39:33
lonako æeš me ubiti,
bez obzira na novac.

:39:36
No dobro, daæu ti lovu!
:39:39
Samo mi daj par dana vremena.
Šta to radiš?

:39:43
Sutra u podne.
:39:45
Reci "da".
:39:47
Da.
:39:49
Ovo možda zvuèi ludo, ali...
Valjda se ne ljutiš?

:39:52
Uèinio sam ono što sam morao.
Valjda shvataš.

:39:55
Da, shvatam da si...
:39:57
Nemojte!

prev.
next.