Payback
prev.
play.
mark.
next.

:37:07
Znaš li sluèajno
gde bi mogao da bude?

:37:11
U hotelu, pretpostavljam.
:37:14
- Kom?
- U hotelu Zadruge! Svi su tamo.

:37:18
Znaš li adresu?
:37:21
Prijatelji smo, zar ne?
:37:24
Hoæu reæi, nekada smo bili.
No i ja radim za njih.

:37:28
Zadruga ne bi volela da ti
kažem gde je taj hotel.

:37:32
Koliko si jak?
:37:34
Lièno, mislim da si
najsnažniji koga znam.

:37:38
Ali pitam se da li je to dovoljno.
:37:40
Za šta?
:37:42
Koliko te poznajem, Resnicku
se neæe svideti da ga naðeš.

:37:46
Da, ubiæu ga.
:37:50
To mu se sigurno neæe svideti.
:37:55
Poðe li naopako, pa te uhvate,
pitaæe te ko ti je rekao za hotel.

:37:59
Zašto uopšte razgovaramo o
tome? Znaš da ne bih cinkario.

:38:02
- Neæu govoriti.
- Ali šta ako te budu muèili?

:38:06
Reæi æu da me je uputio tip
sa taksi centrale, Stegman.

:38:14
Hotel "Oakwood Arms", ugao
Uniona i 17. ulice.

:38:47
Zdravo, Val!
:38:50
Gde je moja lova?
:38:57
Nije tamo. Uzeo sam tvoj
pištolj.

:38:59
Tamo je. lzgledaš kao profesionalka.

prev.
next.