Payback
prev.
play.
mark.
next.

:36:00
Opak je koliko i ti, ali on
me neæe napustiti. Jel' da?

:36:11
Treba mi usluga.
:36:14
Usluga?
:36:15
Možda ipak nisi ostao isti.
:36:21
Tražim jednog "sindikalca".
:36:25
Sad se kaže "Zadruga".
:36:26
- Više to ne zovemo "sindikatom".
- Svejedno mi je kako to nazivate.

:36:29
Ne pali se, Porter!
Kako se zove?

:36:34
Val Resnick.
:36:38
A, taj gad.
:36:41
Poznaješ ga?
:36:43
Da. Bila sam sa njim pre
nekoliko godina.

:36:47
Star mu ne pruža više usluge
jer mlati devojke.

:36:50
Jednu je zamalo ubio.
:36:53
Tebe?
:36:58
Zar je to bitno? Više se
ne brineš za mene, zar ne?

:37:07
Znaš li sluèajno
gde bi mogao da bude?

:37:11
U hotelu, pretpostavljam.
:37:14
- Kom?
- U hotelu Zadruge! Svi su tamo.

:37:18
Znaš li adresu?
:37:21
Prijatelji smo, zar ne?
:37:24
Hoæu reæi, nekada smo bili.
No i ja radim za njih.

:37:28
Zadruga ne bi volela da ti
kažem gde je taj hotel.

:37:32
Koliko si jak?
:37:34
Lièno, mislim da si
najsnažniji koga znam.

:37:38
Ali pitam se da li je to dovoljno.
:37:40
Za šta?
:37:42
Koliko te poznajem, Resnicku
se neæe svideti da ga naðeš.

:37:46
Da, ubiæu ga.
:37:50
To mu se sigurno neæe svideti.
:37:55
Poðe li naopako, pa te uhvate,
pitaæe te ko ti je rekao za hotel.

:37:59
Zašto uopšte razgovaramo o
tome? Znaš da ne bih cinkario.


prev.
next.