Payback
prev.
play.
mark.
next.

:41:00
Podne.
:41:01
Ti i novac na uglu 7. i
Franklinove, kod govornice.

:41:11
Odakle ti ovo?
:41:13
Neka prostitutka je to
imala na polici.

:41:16
Prepoznao sam te i maznuo
za sluèaj da mi zatreba.

:41:19
Da li si je povredio?
:41:21
Jesi li povredio
tu prostitutku?

:41:23
Kakve to ima veze?!
:41:34
lmam par minuta vremena.
:41:37
Pa skuvaj jaje!
:41:45
Phillip kaže da imaš problema.
l da ti treba pomoæ.

:41:50
Da.
:41:52
Da li je taj tvoj problem...
:41:53
probio naše osiguranje
juèe u hotelu?

:41:57
Upao mi je u stan i...
:41:59
Odavno se držim jedne
stare poslovice:

:42:03
"Ne seri tamo gde jedeš!"
:42:07
lli "gde stanuješ".
:42:08
"Ne seri tamo gde stanuješ"!
:42:10
To mi se više sviða.
:42:12
Žalim, g. Carter, ja...
:42:13
Postoje tri naèina da rešimo problem.
:42:16
Prvi: Možemo da ti pomognemo.
Drugi: Dopustiti ti da pomogneš sam sebi.

:42:21
Treæi: Zameniti te.
:42:29
U tebe smo uložili vreme,
novac i obuku.

:42:34
Pomoæi ti znaèilo bi...
:42:36
na neki naèin, zaštititi
našu investiciju.

:42:40
A to je uvek dobra
poslovna politika.

:42:43
Da, gospodine Carter!
:42:45
Hvala! Neæete zažaliti!
:42:51
Phillip kaže da je tip stigao
u grad da bi te ubio.

:42:55
A ti tvrdiš da je sam i da je
profesionalni pljaèkaš. Taèno?

:42:59
Da, pljaèka isporuke plate,
banke, takve stvari.


prev.
next.