Payback
prev.
play.
mark.
next.

:42:03
"Ne seri tamo gde jedeš!"
:42:07
lli "gde stanuješ".
:42:08
"Ne seri tamo gde stanuješ"!
:42:10
To mi se više sviða.
:42:12
Žalim, g. Carter, ja...
:42:13
Postoje tri naèina da rešimo problem.
:42:16
Prvi: Možemo da ti pomognemo.
Drugi: Dopustiti ti da pomogneš sam sebi.

:42:21
Treæi: Zameniti te.
:42:29
U tebe smo uložili vreme,
novac i obuku.

:42:34
Pomoæi ti znaèilo bi...
:42:36
na neki naèin, zaštititi
našu investiciju.

:42:40
A to je uvek dobra
poslovna politika.

:42:43
Da, gospodine Carter!
:42:45
Hvala! Neæete zažaliti!
:42:51
Phillip kaže da je tip stigao
u grad da bi te ubio.

:42:55
A ti tvrdiš da je sam i da je
profesionalni pljaèkaš. Taèno?

:42:59
Da, pljaèka isporuke plate,
banke, takve stvari.

:43:04
- Kako se zove?
- Porter.

:43:07
l kako još?
:43:15
Ne znam, uvek za sebe
kaže samo da je Porter.

:43:30
Gde si nabavio onih
130 hiljada dolara?

:43:37
Zato je došao u grad, ha?
:43:41
Zbog tih 130 hiljada
koje si dao nama?

:43:43
Da, gospodine. Ali njegovih je
samo 70 hiljada.

:43:47
Nikad te nismo pitali odakle
ti novac. To se nas ne tièe.

:43:51
No èini se da su to sad
ipak postala naša posla.

:43:57
Evo dosijea, g. Carter.

prev.
next.