Payback
prev.
play.
mark.
next.

:43:04
- Kako se zove?
- Porter.

:43:07
l kako još?
:43:15
Ne znam, uvek za sebe
kaže samo da je Porter.

:43:30
Gde si nabavio onih
130 hiljada dolara?

:43:37
Zato je došao u grad, ha?
:43:41
Zbog tih 130 hiljada
koje si dao nama?

:43:43
Da, gospodine. Ali njegovih je
samo 70 hiljada.

:43:47
Nikad te nismo pitali odakle
ti novac. To se nas ne tièe.

:43:51
No èini se da su to sad
ipak postala naša posla.

:43:57
Evo dosijea, g. Carter.
:44:07
Shvataš li koliko vrediš
Organizaciji, Resnick?

:44:13
Sadista si, nemaš obzira.
To je ponekad korisno.

:44:18
Ali sad si dopustio da tvoj privatni
život bude opasan za nas.

:44:26
Naš èlan mora da bude
žilav i pouzdan.

:44:31
Ako ti prepustimo da
sam rešiš svoj problem...

:44:36
više ne bi bilo sumnje...
:44:39
da si osoba kakva nam treba.
:44:41
Hoæu.
:44:43
Srediæu ja to, g. Carter.
:44:45
Super.
:44:47
Dok se to ne sredi,
iseli se iz "Oakwood Armsa".

:44:54
Ali nemam gde.
:44:55
Ne želim nove neugodnosti
u hotelu.


prev.
next.