Payback
prev.
play.
mark.
next.

:44:07
Shvataš li koliko vrediš
Organizaciji, Resnick?

:44:13
Sadista si, nemaš obzira.
To je ponekad korisno.

:44:18
Ali sad si dopustio da tvoj privatni
život bude opasan za nas.

:44:26
Naš èlan mora da bude
žilav i pouzdan.

:44:31
Ako ti prepustimo da
sam rešiš svoj problem...

:44:36
više ne bi bilo sumnje...
:44:39
da si osoba kakva nam treba.
:44:41
Hoæu.
:44:43
Srediæu ja to, g. Carter.
:44:45
Super.
:44:47
Dok se to ne sredi,
iseli se iz "Oakwood Armsa".

:44:54
Ali nemam gde.
:44:55
Ne želim nove neugodnosti
u hotelu.

:45:00
Da, gospodine.
:45:10
Oprostite, g. Carter, ali ne bi li
bilo lakše da Resnick nestane?

:45:16
Pomislio sam i na to.
:45:18
Ali ne zabrinjava me Resnick.
:45:20
Ni dva minuta ne bi opstao
na ulicama bez nas.

:45:24
Razmišljam o onom drugom glupanu.
:45:26
- Kako se ono zove?
- Porter.

:45:30
Treba imati petlje da upadneš u
Zadrugu i mlatiš naše tipove.

:45:35
lli je tako ili je skroz lud.
:45:39
lskreno reèeno, ne shvatam.
Zbog 130 hiljada?

:45:42
70 hiljada. Njegov deo.
:45:45
To je još gore.
:45:47
Ne želim da g. Bronson
èuje za ovo.

:45:50
Misliæe da sam popustio.
:45:53
Jedno od osnovnih principa je:
:45:55
"Ono što ne razumeš,
jednostavno ukloni".

:45:59
"Bolje spreèiti nego..."

prev.
next.