Payback
prev.
play.
mark.
next.

:45:00
Da, gospodine.
:45:10
Oprostite, g. Carter, ali ne bi li
bilo lakše da Resnick nestane?

:45:16
Pomislio sam i na to.
:45:18
Ali ne zabrinjava me Resnick.
:45:20
Ni dva minuta ne bi opstao
na ulicama bez nas.

:45:24
Razmišljam o onom drugom glupanu.
:45:26
- Kako se ono zove?
- Porter.

:45:30
Treba imati petlje da upadneš u
Zadrugu i mlatiš naše tipove.

:45:35
lli je tako ili je skroz lud.
:45:39
lskreno reèeno, ne shvatam.
Zbog 130 hiljada?

:45:42
70 hiljada. Njegov deo.
:45:45
To je još gore.
:45:47
Ne želim da g. Bronson
èuje za ovo.

:45:50
Misliæe da sam popustio.
:45:53
Jedno od osnovnih principa je:
:45:55
"Ono što ne razumeš,
jednostavno ukloni".

:45:59
"Bolje spreèiti nego..."
:46:03
Spreèi tog glupana, Phille!
:46:10
Treba li da se slika ili donese
neki trofej?

:46:12
Ne, ovaj put ne treba.
:46:17
Odrekli su me se, Pearl!
Oèekivao sam to.

:46:21
Samo trenutak.
:46:23
Zaveži!
Na telefonu sam, jebi ga!

:46:36
Da?
:46:38
Jesu li tvoji prijatelji
stigli u grad?

:46:41
Još sinoæ, dušo.
:46:42
Rekla si im da im je Porter
ukrao onu lovu?

:46:45
Jesam.
:46:47
Žele da se osvete.
:46:50
No dobro. Evo kako æemo...

prev.
next.