Payback
prev.
play.
mark.
next.

:46:03
Spreèi tog glupana, Phille!
:46:10
Treba li da se slika ili donese
neki trofej?

:46:12
Ne, ovaj put ne treba.
:46:17
Odrekli su me se, Pearl!
Oèekivao sam to.

:46:21
Samo trenutak.
:46:23
Zaveži!
Na telefonu sam, jebi ga!

:46:36
Da?
:46:38
Jesu li tvoji prijatelji
stigli u grad?

:46:41
Još sinoæ, dušo.
:46:42
Rekla si im da im je Porter
ukrao onu lovu?

:46:45
Jesam.
:46:47
Žele da se osvete.
:46:50
No dobro. Evo kako æemo...
:47:51
Da, to je Porter. Glupi seronja.
:47:56
Sranje...

prev.
next.