Payback
prev.
play.
mark.
next.

:47:51
Da, to je Porter. Glupi seronja.
:47:56
Sranje...
:48:21
Sranje!
:48:27
lduæi put, Porter.
:48:32
Èini se da Porter ima
nove prijatelje.

:48:54
- Polako.
- Dobro sam, neæu nikog da tužim.

:48:56
- Ko su oni?
- Ne znam, ne želim...


prev.
next.