Payback
prev.
play.
mark.
next.

:48:21
Sranje!
:48:27
lduæi put, Porter.
:48:32
Èini se da Porter ima
nove prijatelje.

:48:54
- Polako.
- Dobro sam, neæu nikog da tužim.

:48:56
- Ko su oni?
- Ne znam, ne želim...

:49:00
A, to ste vi!
:49:01
Stegman kaže da znaš
da se doèepaš velike love.

:49:04
Taènije reèeno, 250 somova!
:49:07
Sedamdeset.
:49:10
Ma daj!
:49:12
Misliš da smo idioti?!
:49:16
Niko se ne bi ovoliko
gnjavio za 70 somova.

:49:18
A mi ne volimo gnjavažu.
A ti deluješ kao gnjavator.

:49:21
Našli smo mrtvu devojku
prepunu heroina.

:49:23
Bilo je tragova borbe. Možda
nije umrla od prevelike doze.

:49:27
Ali imamo svedoka.
Tip sa jednom nosnicom.

:49:30
Seæaš ga se?
:49:32
Bez brige, Porter.
Srediæemo ti sudski imunitet.

:49:34
Priliku da radiš bez frke,
karticu za izlaz iz zatvora...

:49:37
Samo moraš da nam nabaviš lovu.
:49:40
Mi ne možemo
da ti pomognemo direktno.

:49:42
- Bilo bi protivzakonito.
- Razumeš li, Porter?

:49:47
- To je moj novac!
- Grešiš!

:49:51
To je naš novac!
:49:53
Pripada meni i mom partneru.
Budi dobar i dobiæeš deo.

:49:56
Neæe biti teško.
:49:58
Jasno?

prev.
next.