Payback
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
A, to ste vi!
:49:01
Stegman kaže da znaš
da se doèepaš velike love.

:49:04
Taènije reèeno, 250 somova!
:49:07
Sedamdeset.
:49:10
Ma daj!
:49:12
Misliš da smo idioti?!
:49:16
Niko se ne bi ovoliko
gnjavio za 70 somova.

:49:18
A mi ne volimo gnjavažu.
A ti deluješ kao gnjavator.

:49:21
Našli smo mrtvu devojku
prepunu heroina.

:49:23
Bilo je tragova borbe. Možda
nije umrla od prevelike doze.

:49:27
Ali imamo svedoka.
Tip sa jednom nosnicom.

:49:30
Seæaš ga se?
:49:32
Bez brige, Porter.
Srediæemo ti sudski imunitet.

:49:34
Priliku da radiš bez frke,
karticu za izlaz iz zatvora...

:49:37
Samo moraš da nam nabaviš lovu.
:49:40
Mi ne možemo
da ti pomognemo direktno.

:49:42
- Bilo bi protivzakonito.
- Razumeš li, Porter?

:49:47
- To je moj novac!
- Grešiš!

:49:51
To je naš novac!
:49:53
Pripada meni i mom partneru.
Budi dobar i dobiæeš deo.

:49:56
Neæe biti teško.
:49:58
Jasno?
:50:00
- Shvatio je.
- Jasno?

:50:03
- Samo polako. Èujemo se.
- Naravno.

:50:06
Kakav krelac!
:50:09
Jebi ga.
:50:10
Pokvareni murkani!
:50:12
Ima li uopèe drugaèijih?
:50:15
Da sam bio samo malo gluplji,
mogao sam da se zaposlim u policiji.

:50:21
DETEKTlV
POLlClJA

:50:50
Zaboga, moraš kod doktora!
:50:54
- Peæi æe.
- Samo ti oèisti ranu.

:50:58
Drži ovde.

prev.
next.