Payback
prev.
play.
mark.
next.

:50:00
- Shvatio je.
- Jasno?

:50:03
- Samo polako. Èujemo se.
- Naravno.

:50:06
Kakav krelac!
:50:09
Jebi ga.
:50:10
Pokvareni murkani!
:50:12
Ima li uopèe drugaèijih?
:50:15
Da sam bio samo malo gluplji,
mogao sam da se zaposlim u policiji.

:50:21
DETEKTlV
POLlClJA

:50:50
Zaboga, moraš kod doktora!
:50:54
- Peæi æe.
- Samo ti oèisti ranu.

:50:58
Drži ovde.
:51:12
Ja æu.
:51:19
Reci mi nešto...
:51:23
Kad si odluèio da odeš? One
noæi kad smo spavali zajedno?

:51:28
Ne.
:51:32
lduæi dan, kad sam morao
da te vozim na posao.

:51:39
Trebalo je da zatražiš
da prestanem da radim.

:51:46
A ti mene da te odvezem
negde drugde.


prev.
next.