Payback
prev.
play.
mark.
next.

:51:12
Ja æu.
:51:19
Reci mi nešto...
:51:23
Kad si odluèio da odeš? One
noæi kad smo spavali zajedno?

:51:28
Ne.
:51:32
lduæi dan, kad sam morao
da te vozim na posao.

:51:39
Trebalo je da zatražiš
da prestanem da radim.

:51:46
A ti mene da te odvezem
negde drugde.

:52:02
Haba, haba, haba...
:52:12
Hvala.
:52:14
Dobra ti je?
:52:15
Jeste. Kao skrojena za mene.
:52:20
Odlièno æeš izgledati u kovèegu.
:52:33
Znaš li šta mislim?
:52:35
Mislim da su prièe o tome da
si mrtav bile istinite.

:52:39
Samo si previše tvrdoglav
da to priznaš.


prev.
next.