Payback
prev.
play.
mark.
next.

:56:00
Prosvetli me.
:56:02
Ružna svinja koja mlati žene...
:56:04
jer mu se ne diže iz
straha od sopstvene senke!

:56:09
Je li tako?
:56:10
Jeste, tako je!
:56:11
Znaèi da si prava sreænica!
:56:17
Haba, haba, haba! Znao sam da
mi je ta guzica poznata.

:56:22
Mila, jebaæu te na sve
mile i nemile naèine.

:56:53
Zaboravio sam cigarete.
:57:05
No dobro, Val...
:57:07
Sindikat ili Zadruga, kako je
veæ zovete, ima šefa, ha?

:57:12
Ko je on?
:57:14
Ubiæe me, Porter.
:57:16
Misliš da ja neæu?
Brini se zbog mene.

:57:20
lmena!
:57:23
Fairfax i Carter.
Oni upravljaju celim gradom.

:57:28
Gde æu ih naæi?
:57:30
Fairfax trenutno nije u gradu.
:57:32
A Carter? On je u gradu?
:57:36
Nema ti to smisla.
:57:39
Oni æe ti...
Jebem ti!!

:57:43
"Frederick Carter lnvestments".
Avenija Commerce 120.

:57:48
Hvala.
:57:52
Uredu!
:57:54
Uredu!
Pomoæi æu ti.

:57:58
Lud si, jebi ga! Protiv
Zadruge zbog bednih 70 somova!


prev.
next.