Payback
prev.
play.
mark.
next.

:57:05
No dobro, Val...
:57:07
Sindikat ili Zadruga, kako je
veæ zovete, ima šefa, ha?

:57:12
Ko je on?
:57:14
Ubiæe me, Porter.
:57:16
Misliš da ja neæu?
Brini se zbog mene.

:57:20
lmena!
:57:23
Fairfax i Carter.
Oni upravljaju celim gradom.

:57:28
Gde æu ih naæi?
:57:30
Fairfax trenutno nije u gradu.
:57:32
A Carter? On je u gradu?
:57:36
Nema ti to smisla.
:57:39
Oni æe ti...
Jebem ti!!

:57:43
"Frederick Carter lnvestments".
Avenija Commerce 120.

:57:48
Hvala.
:57:52
Uredu!
:57:54
Uredu!
Pomoæi æu ti.

:57:58
Lud si, jebi ga! Protiv
Zadruge zbog bednih 70 somova!

:58:02
Ali pomoæi æu ti.
:58:05
Prièaj dalje.
:58:09
Hvala.
:58:13
Mogu da te uvedem.
Osiguranje je vrlo èvrsto.

:58:16
Koliko tipova?
:58:18
Ðavolski je osigurano.
:58:20
Ali napolju je samo jedan.
Pored njega mogu da proðem.

:58:27
Stvarno si lud!
:58:29
Ludi prokleti gad!
:58:31
Zato te i volim!
:58:34
lmaš vatre?
:58:37
lmaš li vatre?
:58:42
Onda nemam koristi od tebe.
:58:44
U džepu...

prev.
next.