Payback
prev.
play.
mark.
next.

:58:02
Ali pomoæi æu ti.
:58:05
Prièaj dalje.
:58:09
Hvala.
:58:13
Mogu da te uvedem.
Osiguranje je vrlo èvrsto.

:58:16
Koliko tipova?
:58:18
Ðavolski je osigurano.
:58:20
Ali napolju je samo jedan.
Pored njega mogu da proðem.

:58:27
Stvarno si lud!
:58:29
Ludi prokleti gad!
:58:31
Zato te i volim!
:58:34
lmaš vatre?
:58:37
lmaš li vatre?
:58:42
Onda nemam koristi od tebe.
:58:44
U džepu...
:59:12
Glasi li stan na tebe?
:59:19
Zadruga plaæa sve ovo.
:59:23
Pokupi sve što ti treba.
Oprosti se sa stanom.

:59:51
Sve æe biti u redu, dušo.
:59:53
Biæe dobro, maèe.
:59:55
On æe preživeti.
A kako si ti?


prev.
next.