Payback
prev.
play.
mark.
next.

:59:12
Glasi li stan na tebe?
:59:19
Zadruga plaæa sve ovo.
:59:23
Pokupi sve što ti treba.
Oprosti se sa stanom.

:59:51
Sve æe biti u redu, dušo.
:59:53
Biæe dobro, maèe.
:59:55
On æe preživeti.
A kako si ti?

1:00:04
Da, shvatam.
1:00:05
Nije bogzna šta, ali na sigurnom si.
1:00:08
Niko ne zna da sam ovde.
Sedi i opusti se.

1:00:26
Šta je?
1:00:28
Niko ne zna ovaj broj.

prev.
next.