Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:02:07
Sranje!
1:02:09
lza nas je.
1:02:43
Nema svaka osoba èast da...
1:02:45
njeno ubistvo naruèi ovako
velika firma poput Zadruge.

1:02:49
Oèigledno sam napredovao u životu.
1:02:52
Možda je došlo vreme
da ih posetim.

1:02:55
Carter to neæe oèekivati.
1:02:58
Ko zna? Možda mi ipak
isplate moj novac.

1:03:31
Rekao sam ti da æe se pojaviti.
1:03:32
Plati opkladu.
Dajte mi moj prokleti novac, molim!

1:03:36
- Daj mi moju lovu!
- Siguran si da je on?

1:03:39
To je on! ldemo!
1:03:41
Hvala lepo.
1:03:45
Gde æeš, ortak?
1:03:47
Moj novac je tamo unutra.
1:03:50
Ako vas još zanima.
1:03:52
Ne toliko lova koliko brod
koji æu njome da kupim.

1:03:58
Šta on radi ovde?

prev.
next.