Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:03:31
Rekao sam ti da æe se pojaviti.
1:03:32
Plati opkladu.
Dajte mi moj prokleti novac, molim!

1:03:36
- Daj mi moju lovu!
- Siguran si da je on?

1:03:39
To je on! ldemo!
1:03:41
Hvala lepo.
1:03:45
Gde æeš, ortak?
1:03:47
Moj novac je tamo unutra.
1:03:50
Ako vas još zanima.
1:03:52
Ne toliko lova koliko brod
koji æu njome da kupim.

1:03:58
Šta on radi ovde?
1:04:00
Pomažem policiji.
1:04:02
Eto, tvoj se komad kolaèa
upravo malo smanjio.

1:04:05
Ali bez brige, dobiæeš koju mrvicu.
1:04:10
Šta èekaš, Porter?
ldi po nju.

1:04:12
ldi po našu lovu!
1:04:16
Hoæete li da mi uèinite uslugu?
1:04:18
Policija uvek pomaže.
1:04:20
Verovatno æe me pretresti
na ulazu. Hoæete li da mi èuvate ovo?

1:04:26
Samo neko vreme.
1:04:30
Naravno, Porter.
1:04:37
Divno leži!
1:04:42
Krelac!
1:04:54
lzvolite?
1:04:57
- Treba mi g. Carter.
- A ko si ti?


prev.
next.