Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:04:00
Pomažem policiji.
1:04:02
Eto, tvoj se komad kolaèa
upravo malo smanjio.

1:04:05
Ali bez brige, dobiæeš koju mrvicu.
1:04:10
Šta èekaš, Porter?
ldi po nju.

1:04:12
ldi po našu lovu!
1:04:16
Hoæete li da mi uèinite uslugu?
1:04:18
Policija uvek pomaže.
1:04:20
Verovatno æe me pretresti
na ulazu. Hoæete li da mi èuvate ovo?

1:04:26
Samo neko vreme.
1:04:30
Naravno, Porter.
1:04:37
Divno leži!
1:04:42
Krelac!
1:04:54
lzvolite?
1:04:57
- Treba mi g. Carter.
- A ko si ti?

1:05:00
Reci mu da sam tip koji je
ukokao Vala Resnicka.

1:05:03
Oprostite, ja...
1:05:06
Nisam èuo. Ponovi.
1:05:11
U redu.
1:05:14
G. Carter æe te primiti.
Okreni se da te pretresem.

1:05:41
Bravo! Sedi.
1:05:49
Èestitam. Bili su mi najbolji.
1:05:51
Olako padaju.

prev.
next.