Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:05:00
Reci mu da sam tip koji je
ukokao Vala Resnicka.

1:05:03
Oprostite, ja...
1:05:06
Nisam èuo. Ponovi.
1:05:11
U redu.
1:05:14
G. Carter æe te primiti.
Okreni se da te pretresem.

1:05:41
Bravo! Sedi.
1:05:49
Èestitam. Bili su mi najbolji.
1:05:51
Olako padaju.
1:06:03
Nešto želiš od mene?
1:06:05
Val Resnick vam je dao 130 hiljada.
1:06:09
Da, vratio nam je dug.
1:06:11
Od toga je 70 hiljada mojih.
Hoæu ih nazad.

1:06:16
Resnick mi je rekao, ali
zaboravio sam kako se zoveš.

1:06:19
Porter.
1:06:20
Porter, da.
1:06:22
Neæu opet zaboraviti.
1:06:25
Zadruga nije nerazumna.
1:06:28
Ali nijedna firma na svetu
ne bi pristala na to.

1:06:32
Hoæe li mi Fairfax dati moj novac?
1:06:36
Resnick ti je dosta toga rekao.
Fairfax æe ti odgovoriti isto što i ja.

1:06:41
Nismo ovlašteni za takve stvari.
1:06:44
A ko jest? Ko donosi odluke?
1:06:46
Odbor bi trebalo da odluèi.
1:06:48
Jedan je glavni! Na vrhu je
uvek samo jedan. Ko?


prev.
next.