Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:06:03
Nešto želiš od mene?
1:06:05
Val Resnick vam je dao 130 hiljada.
1:06:09
Da, vratio nam je dug.
1:06:11
Od toga je 70 hiljada mojih.
Hoæu ih nazad.

1:06:16
Resnick mi je rekao, ali
zaboravio sam kako se zoveš.

1:06:19
Porter.
1:06:20
Porter, da.
1:06:22
Neæu opet zaboraviti.
1:06:25
Zadruga nije nerazumna.
1:06:28
Ali nijedna firma na svetu
ne bi pristala na to.

1:06:32
Hoæe li mi Fairfax dati moj novac?
1:06:36
Resnick ti je dosta toga rekao.
Fairfax æe ti odgovoriti isto što i ja.

1:06:41
Nismo ovlašteni za takve stvari.
1:06:44
A ko jest? Ko donosi odluke?
1:06:46
Odbor bi trebalo da odluèi.
1:06:48
Jedan je glavni! Na vrhu je
uvek samo jedan. Ko?

1:07:04
G. Bronson, g. Carterje na liniji.
1:07:07
Spoji ga.
1:07:09
Izvolite.
1:07:10
Kako posao, Carter?
1:07:12
- Dosad nije išlo loše.
- Zvao si me, tata?

1:07:14
Èekaj malo, Carter.
1:07:17
Pogledaj u zelenu kutiju, Johnny.
1:07:32
Šališ se?
1:07:35
Kabriolet?
1:07:37
Mislio si da sam zaboravio?
1:07:41
Sreæan roðendan, sine!
1:07:42
Takav auto?! Nick nam je nabavio
karte za mesta uz sam ring!

1:07:47
Biæe dobra borba.
1:07:48
Kladim se na Rankina.
1:07:49
Nije pametno. Hicks je bolji.
1:07:52
- To nema veze.
- Moram da idem.

1:07:56
Hvala.
1:07:58
Sreæan roðendan!

prev.
next.