Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:07:04
G. Bronson, g. Carterje na liniji.
1:07:07
Spoji ga.
1:07:09
Izvolite.
1:07:10
Kako posao, Carter?
1:07:12
- Dosad nije išlo loše.
- Zvao si me, tata?

1:07:14
Èekaj malo, Carter.
1:07:17
Pogledaj u zelenu kutiju, Johnny.
1:07:32
Šališ se?
1:07:35
Kabriolet?
1:07:37
Mislio si da sam zaboravio?
1:07:41
Sreæan roðendan, sine!
1:07:42
Takav auto?! Nick nam je nabavio
karte za mesta uz sam ring!

1:07:47
Biæe dobra borba.
1:07:48
Kladim se na Rankina.
1:07:49
Nije pametno. Hicks je bolji.
1:07:52
- To nema veze.
- Moram da idem.

1:07:56
Hvala.
1:07:58
Sreæan roðendan!
1:08:00
- Oprezno vozi!
- Hoæu, tata.

1:08:03
Oprosti, Carter. Šta je?
1:08:05
lmam problem. U uredu mi
pištoljem preti jedan èovek...

1:08:10
koji kaže da æe me ubiti ako mu
ne vratimo...

1:08:13
130 hiljada koje mu je
ukrao jedan od naših.

1:08:17
Radi se o 70 hiljada. Koliko
vam vredi ovaj Carter?

1:08:20
Kako to misliš?
1:08:22
lli æu dobiti novac ili
æu ubiti Cartera.

1:08:24
Meni pretiš?!
1:08:26
Ne pretim vama nego Carteru.
1:08:30
Drski èoveèe, ko si ti?
1:08:35
Moj novac! Da ili ne?
1:08:38
Ne!
1:08:43
Carter?
1:08:51
Šta se dogaða?!
1:08:53
Jednostavno ne shvataš, jebeni glupane.
1:08:58
Reci nešto, Carter!

prev.
next.