Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:08:00
- Oprezno vozi!
- Hoæu, tata.

1:08:03
Oprosti, Carter. Šta je?
1:08:05
lmam problem. U uredu mi
pištoljem preti jedan èovek...

1:08:10
koji kaže da æe me ubiti ako mu
ne vratimo...

1:08:13
130 hiljada koje mu je
ukrao jedan od naših.

1:08:17
Radi se o 70 hiljada. Koliko
vam vredi ovaj Carter?

1:08:20
Kako to misliš?
1:08:22
lli æu dobiti novac ili
æu ubiti Cartera.

1:08:24
Meni pretiš?!
1:08:26
Ne pretim vama nego Carteru.
1:08:30
Drski èoveèe, ko si ti?
1:08:35
Moj novac! Da ili ne?
1:08:38
Ne!
1:08:43
Carter?
1:08:51
Šta se dogaða?!
1:08:53
Jednostavno ne shvataš, jebeni glupane.
1:08:58
Reci nešto, Carter!
1:09:03
Javi Fairfaxu da sam
upravo ubio Cartera.

1:09:06
On je sledeæi.
A posle toga, srediæu tebe!

1:09:10
Jesi li sišao s' uma?!
1:09:12
Upravo si iskopao sopstveni grob.
1:09:22
- Ne vidim gotovinu.
- Dao ti je èek?

1:09:25
lzvlaèe se.
Moram da posetim još jednog.

1:09:28
Zadnjeg.
1:09:29
Onda razgovaramo o
mrtvoj ženi, napadu i sliènom.

1:09:33
A to zahteva puno
papirologije. A to mrzimo.

1:09:37
Prava šteta, Porter.
1:09:39
Ali nemoj da dopustiš da te
gadovi oneraspolože.

1:09:42
Tako je. Nemoj da odustaneš.
1:09:48
Mogu li da dobijem svoj revolver?
1:09:59
Divna pljuca.

prev.
next.