Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:16:02
Tako, dušo...
1:16:19
Opusti se, mali!
Niko neæe da strada.

1:16:25
Strada?
O èemu govori?!

1:16:43
Drago mi je što ste se
vratili u grad, g. Fairfax.

1:16:46
Nisam sreæan zbog povratka.
Jutros sam ronio sa delfinima.

1:16:51
Polako! Pravi aligator,
zaboga! Šta ti je?

1:16:55
Oprostite, g. Fairfax.
1:16:59
Kako ide, Charlie?
1:17:02
Porter i Fairfax! To æe
biti kratak razgovor.

1:17:11
Mi i lokalni pozornici smo ga
prilièno dobro pokrili.

1:17:18
Probudi se, Walter!
1:17:23
Probudi se!
1:17:25
Dignite torbe, momci.
1:17:27
Hajde!
1:17:29
Ko si ti, doðavola?!
1:17:32
Razlog što ste se ranije
vratili kuæi, g. Fairfax.

1:17:36
Ti si Porter?
1:17:37
Taèno. Držite ih u visini ramena
ili æu vas probušiti!

1:17:45
A šta da ja radim?
Da stojim na glavi?

1:17:51
Hoæu da mi uèinite uslugu.
Nazovite g. Bronsona.

1:17:54
Da vidimo hoæu li dobiti svoj novac.
1:17:59
Dopustio je da ubiješ Cartera.

prev.
next.