Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:17:02
Porter i Fairfax! To æe
biti kratak razgovor.

1:17:11
Mi i lokalni pozornici smo ga
prilièno dobro pokrili.

1:17:18
Probudi se, Walter!
1:17:23
Probudi se!
1:17:25
Dignite torbe, momci.
1:17:27
Hajde!
1:17:29
Ko si ti, doðavola?!
1:17:32
Razlog što ste se ranije
vratili kuæi, g. Fairfax.

1:17:36
Ti si Porter?
1:17:37
Taèno. Držite ih u visini ramena
ili æu vas probušiti!

1:17:45
A šta da ja radim?
Da stojim na glavi?

1:17:51
Hoæu da mi uèinite uslugu.
Nazovite g. Bronsona.

1:17:54
Da vidimo hoæu li dobiti svoj novac.
1:17:59
Dopustio je da ubiješ Cartera.
1:18:02
Nije ni šteta za ogavnog ljigavca.
1:18:06
Verovatno æe dopustiti
da i ja umrem.

1:18:08
Ne, mislio je da blefiram
sa Carterom.

1:18:11
Pokušajte. Videæete da je mnogo
spremniji nego što mislite.

1:18:17
Dobro.
1:18:19
Vas dvojica ste otpušteni!
1:18:25
Pa ovako stoje stvari...
1:18:27
U mojoj dnevnoj sobi je tip
koji se zove Porter...

1:18:30
koji tvrdi da oèekuje da æeš
da mu platiš pre ili kasnije.

1:18:36
Da, naravno.
1:18:38
Želi da razgovara sa tobom.
1:18:39
Stavite ga na zvuènik.
1:18:46
- Ovde Porter.
- Imaš muda, Porter!

1:18:49
Dokazao si da si pravi
gnjavator! Komarac!!

1:18:53
Da te se rešim,
daæu ti tih 130 somova.

1:18:57
Nije sto...

prev.
next.