Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:18:02
Nije ni šteta za ogavnog ljigavca.
1:18:06
Verovatno æe dopustiti
da i ja umrem.

1:18:08
Ne, mislio je da blefiram
sa Carterom.

1:18:11
Pokušajte. Videæete da je mnogo
spremniji nego što mislite.

1:18:17
Dobro.
1:18:19
Vas dvojica ste otpušteni!
1:18:25
Pa ovako stoje stvari...
1:18:27
U mojoj dnevnoj sobi je tip
koji se zove Porter...

1:18:30
koji tvrdi da oèekuje da æeš
da mu platiš pre ili kasnije.

1:18:36
Da, naravno.
1:18:38
Želi da razgovara sa tobom.
1:18:39
Stavite ga na zvuènik.
1:18:46
- Ovde Porter.
- Imaš muda, Porter!

1:18:49
Dokazao si da si pravi
gnjavator! Komarac!!

1:18:53
Da te se rešim,
daæu ti tih 130 somova.

1:18:57
Nije sto...
1:19:01
- Kog ðavola izvodiš, pa ovo...
- Fairfax?

1:19:04
Dobro sam. Samo mi ubija
torbe od aligatorske kože...

1:19:07
i buši odela.
1:19:10
Okrutan si, èoveèe!
1:19:12
Jednostavno me ne slušate.
Ne radi se o 130...

1:19:14
Ti slušaj mene!!
1:19:16
Daæu ti tvoj novac, ali
neæeš doživeti da ga trošiš.

1:19:19
Brigu o tome prepusti meni.
1:19:21
Ovako æemo. Hoæu da mi
lièno doneseš novac.

1:19:25
Veliki si optimista.
1:19:27
Odakle ti ideja da æu lièno
da donesem novac?

1:19:31
Ako neæeš, više neæeš
videti maloga Johnnyja.

1:19:35
Sinoæ se nije vratio sa boksa,
zar ne?

1:19:37
Zgodan je deèko, ali mislim
da si ga previše razmazio.

1:19:40
Rekao sam mu to.
1:19:42
Sereš!
Nije kod tebe.

1:19:45
- Nisi toliko glup.
- Meni tata nije kupio Ferrarija.

1:19:49
Prvog sam morao da ukradem.
1:19:52
Divna posveta na
privesku za kljuèeve.

1:19:54
Malo previše sentimentalna.
Želiš li da je proèitam?

1:19:57
Mrtav si, Porter! Niko se
ne zajebava sa mojom porodicom!


prev.
next.