Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:19:01
- Kog ðavola izvodiš, pa ovo...
- Fairfax?

1:19:04
Dobro sam. Samo mi ubija
torbe od aligatorske kože...

1:19:07
i buši odela.
1:19:10
Okrutan si, èoveèe!
1:19:12
Jednostavno me ne slušate.
Ne radi se o 130...

1:19:14
Ti slušaj mene!!
1:19:16
Daæu ti tvoj novac, ali
neæeš doživeti da ga trošiš.

1:19:19
Brigu o tome prepusti meni.
1:19:21
Ovako æemo. Hoæu da mi
lièno doneseš novac.

1:19:25
Veliki si optimista.
1:19:27
Odakle ti ideja da æu lièno
da donesem novac?

1:19:31
Ako neæeš, više neæeš
videti maloga Johnnyja.

1:19:35
Sinoæ se nije vratio sa boksa,
zar ne?

1:19:37
Zgodan je deèko, ali mislim
da si ga previše razmazio.

1:19:40
Rekao sam mu to.
1:19:42
Sereš!
Nije kod tebe.

1:19:45
- Nisi toliko glup.
- Meni tata nije kupio Ferrarija.

1:19:49
Prvog sam morao da ukradem.
1:19:52
Divna posveta na
privesku za kljuèeve.

1:19:54
Malo previše sentimentalna.
Želiš li da je proèitam?

1:19:57
Mrtav si, Porter! Niko se
ne zajebava sa mojom porodicom!

1:20:00
Èuješ li me?
1:20:02
Mrtav si.
1:20:04
Johnny je, g. Bronson,
Osim ako se ne pojavite sa novcem.

1:20:09
Pristajete li?
1:20:12
Šta je?
Maca vam je pojela meðunožje?

1:20:15
Neke se odluke teško donose,
g. Bronson.

1:20:18
Gde?
1:20:20
Obavestiæu vas.
1:20:21
Javiæu se.
1:20:29
Potpisao si svoju smrtnu
presudu zbog 130 hiljada.

1:20:32
Ne shvatam. O èemu se radi?
1:20:35
O nekom principu, ha?
1:20:38
Prestanite, rasplakaæu se.
l reci mu da se radi o 70!

1:20:44
Sedamdeset?! Kako to misliš?
1:20:47
Samo 70 hiljada?!
1:20:49
Pa moja odela su
skuplja od toga!

1:20:55
Slušaj ovo: "Okeanska raža.
1:20:59
Ledomat.
Paluba sa tendom.


prev.
next.