Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:20:00
Èuješ li me?
1:20:02
Mrtav si.
1:20:04
Johnny je, g. Bronson,
Osim ako se ne pojavite sa novcem.

1:20:09
Pristajete li?
1:20:12
Šta je?
Maca vam je pojela meðunožje?

1:20:15
Neke se odluke teško donose,
g. Bronson.

1:20:18
Gde?
1:20:20
Obavestiæu vas.
1:20:21
Javiæu se.
1:20:29
Potpisao si svoju smrtnu
presudu zbog 130 hiljada.

1:20:32
Ne shvatam. O èemu se radi?
1:20:35
O nekom principu, ha?
1:20:38
Prestanite, rasplakaæu se.
l reci mu da se radi o 70!

1:20:44
Sedamdeset?! Kako to misliš?
1:20:47
Samo 70 hiljada?!
1:20:49
Pa moja odela su
skuplja od toga!

1:20:55
Slušaj ovo: "Okeanska raža.
1:20:59
Ledomat.
Paluba sa tendom.

1:21:03
Vakuumski WC.
80 hiljada dolara!"

1:21:09
Kažem ti da neæe doneti.
1:21:11
Hoæeš da se kladiš?
1:21:12
Neæu da se kladim.
Veæ sam izgubio 150.

1:21:17
Za 150 neæu kupiti brod.
1:21:20
Bolje mu je da nešto donese.
1:21:24
Hicks i Leary?
1:21:25
Mi smo Holland i Van Owen
iz Unutarašnje kontrole.

1:21:32
Maknite se!
Postavili smo zasedu!

1:21:35
lzaðite iz kola, molim.
1:21:37
Zašto?
1:21:38
Bolje vam je da izaðete
iz kola, detektivi!

1:21:53
Šta se dešava koji ðavo?!
1:21:56
Ne znam.
1:21:57
Je li to vaša znaèka,
detektive?

1:21:59
Prijavili ste da je nestala.

prev.
next.