Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:21:03
Vakuumski WC.
80 hiljada dolara!"

1:21:09
Kažem ti da neæe doneti.
1:21:11
Hoæeš da se kladiš?
1:21:12
Neæu da se kladim.
Veæ sam izgubio 150.

1:21:17
Za 150 neæu kupiti brod.
1:21:20
Bolje mu je da nešto donese.
1:21:24
Hicks i Leary?
1:21:25
Mi smo Holland i Van Owen
iz Unutarašnje kontrole.

1:21:32
Maknite se!
Postavili smo zasedu!

1:21:35
lzaðite iz kola, molim.
1:21:37
Zašto?
1:21:38
Bolje vam je da izaðete
iz kola, detektivi!

1:21:53
Šta se dešava koji ðavo?!
1:21:56
Ne znam.
1:21:57
Je li to vaša znaèka,
detektive?

1:21:59
Prijavili ste da je nestala.
1:22:03
Gde ste je našli?
1:22:05
A gde si je taèno izgubio?
1:22:11
Je li ovo tvoje?
1:22:18
Eno Portera! Prati ga!
1:22:20
Vidim gada!
1:22:42
Upadaj, Porter!
1:22:50
Zatvori vrata.
1:22:55
Stavi pljucu na pod.
1:22:59
Polako!

prev.
next.