Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:22:03
Gde ste je našli?
1:22:05
A gde si je taèno izgubio?
1:22:11
Je li ovo tvoje?
1:22:18
Eno Portera! Prati ga!
1:22:20
Vidim gada!
1:22:42
Upadaj, Porter!
1:22:50
Zatvori vrata.
1:22:55
Stavi pljucu na pod.
1:22:59
Polako!
1:23:05
Predaæu te Zadruzi i dobiæu nagradu.
1:23:09
Možda æu ih tako zadiviti pa æe me
uèlaniti. Pa æe mi biti divno!

1:23:14
Zdravstveno osiguranje.
Zubari.

1:23:17
Ušetaæu se sa tobom unutra!
1:23:19
Porter na poslužavniku!
1:23:23
Osim ako ne budeš nestašan.
U tom sluèaju æu lièno da te sredim.

1:23:31
Neæeš valjda da me ubiješ, jebi ga?
1:23:40
Pusti ga!
1:23:43
Smesta!
1:23:50
Haba, haba, haba.

prev.
next.