Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:31:17
- Koji je sad ovo ðavo?!
- lmao si pravo što mi nisi verovao.

1:31:45
Pomozi mi.
1:31:49
Gubi se!
1:32:31
ldemo, Porter!
Bilo je zabavno! Vidimo se, mali!

1:32:34
Vrati se!
1:32:35
Droljo!
1:32:37
Hajde, Porter. ldemo.
1:32:39
Gde si bio tako dugo?
1:32:43
Hajdemo, Porter!
1:32:48
Uði.
1:32:49
Dobar momak.
1:32:54
Šta ti se dogodio, zaboga?
1:32:56
Prignjeèili su me.
1:32:59
Dobro si?

prev.
next.