Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:32:31
ldemo, Porter!
Bilo je zabavno! Vidimo se, mali!

1:32:34
Vrati se!
1:32:35
Droljo!
1:32:37
Hajde, Porter. ldemo.
1:32:39
Gde si bio tako dugo?
1:32:43
Hajdemo, Porter!
1:32:48
Uði.
1:32:49
Dobar momak.
1:32:54
Šta ti se dogodio, zaboga?
1:32:56
Prignjeèili su me.
1:32:59
Dobro si?
1:33:10
Dobio si ga!
1:33:12
Ništa lakše.
1:33:18
Kuda?
1:33:21
Samo vozi, dušo.
1:33:27
Išli smo na doruèak...
1:33:30
u Kanadu.
1:33:33
Dogovorili smo se.
1:33:35
Ona æe prestati da se prostituiše,
1:33:37
a ja æu prestati da ubijam ljude.
1:33:41
Možda smo ipak ciljali previsoko.
1:33:48
preveo GALIX
mailto galix@ptt.yu (2001.)


prev.
next.